דרגה C1

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 17.5
גיל מינימלי ללימוד - 17
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 32. מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-20 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון
בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
ברכב חילוץ וגרירה וברכב ביטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם לתנאים
במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,999 ק"ג
במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה
מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + O1 +O2

הערות
כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18-יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1​

אוטו למד

טלפון : 089912526 | נייד : 0524783000​