דרגה D

סוג רישיון: אוטובוס
גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - מי שמחזיק רישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-40 שיעורים לפחות.
מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה C1 חייב ב-30 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון
למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
8 שנות לימוד לפחות
שנתיים וותק בדרגה B או C
עומד בתנאי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה
חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
ברכב בדרגות B+D1
ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג
ברכב סיור
מתאים לסוגי רכב: M1 + M2 + M3


דרגה D3

סוג רישיון: אוטובוס זעיר פרטי

תנאים לקבלת הרישיון
וותק של שנתיים לפחות בדרגה B מבחן שליטה על רכב מסוג M2
קורס לאוטובוס זעיר פרטי
מבחן שליטה על רכב מסוג M2 במשקל כולל 2400 עד 5000 ק"ג

רשאי לנהוג גם
רכב בדרגה B
אוטובוס זעיר פרטי​

אוטו למד

טלפון : 089912526 | נייד : 0524783000​